Beton Delme
Beton Kesme
Beton Kırma
Kimyasal Uygulama
Jeneratorler
Makine Park
iletisim
Firmamýz ilk olarak sýhhi tesisat malzemeleri ve tamirat servisi olarak 1991 yýlýnda Adana’da kuruldu.

Bilindiði gibi her tür tesisatýn yapýmýnda, özellikle sonradan ek olarak yapýlan tesisat ve tamiratlarda, iþlerin daha hýzlý ve pratik olabilmesi için elektrikli kýrýcý ve delicilerin    kullanýlmasý gerekmektedir......

                      Devamý için Týklayýnýz.
Türk Ýnþaat Sanayisinde; 

En Kaliteli Hizmeti veren güvenilir firma olmak.
Fiyat , kalite ve müþteri üçgeninde en mükemmel hizmeti vermektir.

Yüksel A.Þ. - Þiþe Cam San.
Telsim - Borusan - Tekfen
Bossa - Temsa - Marsa -Exsa Efes Pilsen A.Þ , Yonca Gýda
Sabah -Hürriyet -Akþam Gzt. TJK - Riva Hotel - Ýzocam A.Þ Akpak Ýnþ.-Çimsa-Doðuþ A.Þ.

TEKÝN TESÝSAT

 

BETON DELME / KESME / KIRMA

 VE KÝMYASAL DÜBEL

 UYGULAMA SERVÝSÝ

 

Firmamýzý tanýyalým

 

 

 

FÝRMA FOTOÐRAFLARI ÝÇÝN TIKLAYINIZ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Tekin Tesisat

 

TEKÝN TESÝSAT

 

Firmamýz ilk olarak sýhhi tesisat malzemeleri ve tamirat servisi olarak 1991 yýlýnda Adana’da kuruldu.

Bilindiði gibi her tür tesisatýn yapýmýnda, özellikle  sonradan ek olarak yapýlan tesisat ve tamiratlarda, iþlerin daha hýzlý ve pratik olabilmesi için elektrikli kýrýcý ve delicilerin kullanýlmasý gerekmektedir.

Firmamýz þu an betonda ve asfaltta olasý problemler, deðiþiklikler ve özel projeler konusunda teknolojik ve teknik açýdan Türkiye çapýnda kendini geliþtirmiþtir ve her biri branþýnda eðitilmiþ uzman kadrosu ve teknolojiyi yakýndan takip eden dinamik teknik altyapýsýyla hizmet vermektedir.

Tekmak þu an siz seçkin müþterilerimizin sayesinde, bünyesinde bulunan her biri alanýnda kalifiye teknik personelin üstün gayretleri, fedakarlýklarý ve azimleri ile dünya çapýnda bir firma olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir.

Firmamýz, yenilikçi vizyonumuz doðrultusunda temel deðerlere baðlý, huzurlu bir ekip çalýþmasý ile en kýsa zamanda, en emniyetli þekilde, en düþük maliyetle ve en yüksek kalitede siz seçkin müþterilerimizi iþyeri ortaðý görme anlayýþýna sahip görevini yerine getirerek,  müþterilerini memnun ve mutlu etmektedir.

Unutmayýn kÝ, ÝÞÝ en ÝYÝ bÝlen yapar 

TekÝN TESÝSAT uzman çözümler sunar.

 

HIZLI , PRATÝK , ÇAÐDAÞ... TEKÝN TESÝSAT

 

TEKÝN TESÝSAT  MERKEZÝ ADANA OLMAK UZERE 

 ULUSLAR ARASI HÝZMET VERMEKTEDÝR.

 

AnaSayfa | Referanslar | iletisim Formu | Jenerator | Ýletiþim | Kimyasal Dübel